Pojďte s námi dělat BUSINESS.

Co funguje u nás, nabízíme i vám.

Zázemí a zkušenosti

Za poslední dva roky jsme v xPORT Business Acceleratoru pomohli desítkám startupů a firem s jejich businessem.

1

Abychom to mohli dělat dobře, museli jsme s nimi hledat nové modely fungování, nové produkty a služby tak, abychom posunuli hranice jejich podnikání.

2

Naučili jsme se, jak přetavit nápad na úspěšný business, jak dát průchod svěžím nápadům a šikovným lidem.

3

Úzké propojení s Vysokou školou ekonomickou nám navíc poskytuje řadu výhod, jako je přístup k talentovaným studentům, možnosti propojení mnoha oborů a kvalitní zázemí.

Nyní otevíráme naše know how i mimo startupovou komunitu.


Co děláme

Nabízíme inovativní přístup k řešení firemních projektů, zapojujeme talentované studenty a know-how Vysoké školy ekonomické. Garantujeme dosažení vysoké přidané hodnoty. Posuneme váš byznys dál.

Nápady/Inovace

Vytváříme a testujeme pro vás nové produkty a služby v řadě oblastí života. Neděláme věci, o něž není na trhu zájem. Rozšiřujeme možnosti vašeho podnikání pomocí IT.

Umíme i kratší jednodenní či týdenní intenzivní akce, kde je výsledkem řada použitelných nápadů.

Nápady dotahujeme do ověřených produktů či služeb nebo startupu ve firmě.

Startupy ve firmách

Víme, co potřebují startupy a s čím se potýkají firmy. Umíme je propojit a nalézt společné výhody pro obě strany.

Umíme podpořit a vést interní firemní projekt jako startup.

Víme jak vybudovat a řídit ekosystém startupů kolem velké firmy a jak je vzájemně propojit.

Talenty

Známe univerzity a to, co studenti chtějí. Vytváříme pro firmy programy na získávání a udržení mladých talentů.

Díky našemu napojení na akademickou půdu pražských univerzit jsme schopni nastavit program přesně na míru definované cílové skupině.

Šetříme finance HR oddělení a posilujeme employer branding.

O KROK NAPŘED

KULATÝ HR STŮL 4.10.2017


Reference

Nápady
Nápady
Nápady
Nápady
Nápady
Nápady
Nápady
Nápady
Nápady
Nápady Talenty
Nápady
Nápady
Nápady
Nápady
Nápady
Nápady
Nápady
Talenty
Nápady
Nápady
Talenty
Talenty
Talenty

Náš tým

xport@vse.cz
+420 224 09 25 25 | +420 606 314 564

Ota Novotný

Nápady Startupy Talenty

Stanislav Richter

Startupy

Martin Potančok

Nápady

Karolína Flégrová

Nápady Startupy Talenty

Adam Leitmančík

Nápady

Lucie Böhmová

Talenty


Kontakt

Dejte nám na sebe kontakt a my se s vámi rádi spojíme.

   
x

Modernější iLIST – informovanější studenti

V rámci projektu “Modernější iLIST – informovanější studenti” vytváříme přehlednější a modernější internetové stránky časopisu studentů VŠE. Součástí projektu byla příprava marketingové strategie časopisu iLIST, grafického návrhu internetových stránek iLIST.cz a jejich vytvoření na platformě WordPress.

Jak se pracovalo a která část průběhu projektu byla nejnáročnější?
iList: „Nejtěžší bylo definovat prvotní požadavky.Ale s celkovým výsledkem jsme velmi spokojeni a určitě bychom šli rádi znovu do dalšího projektu.”

Jak celý projekt probíhal si můžete přečíst ZDE.

x

Datová analýza

Jedním z aktuálních projektů Kompetečního centra Retail Analytics je datová analýza pro společnost zabývající se obchodně skladovými systémy.Cílem projektu bylo analyzovat data a připravit algoritmy podporující optimalizaci sortimentu a efektivnější nastavení marží. Další součástí projektu byla příprava algoritmu pro predikci objednávek zboží zajišťující maximalizaci zisku.

x

Analýza věrnostního programu

Pilotním projektem Kompetenčního centra Retail Analytics ve spolupráci s marketingově-poradenskou firmou Savoir-faire s.r.o. byla Analýza věrnostního programu pro společnost Copy General.

x

Elektronický katalog veletrhu pracovních příležitostí ŠANCE

Pilotním projektem Kompetenčního centra Retail Analytics ve spolupráci s marketingově-poradenskou firmou Savoir-faire s.r.o. byla Analýza věrnostního programu pro společnost Copy General.

x

Příprava věrnostního programu

Komerčním projektem dlouhodobého charakteru a většího rozsahu byla příprava věrnostního programu pro společnost Vorwerk k.s. Projekt byl realizován společnými silami Kompetenčního centra Retail Analytics a firmou Savoir-faire s.r.o.

x

Geolitika

Projekt Geolitika je jedním ze Zájmových projektů studentů, kteří spolupracují s Kompetenčním centrem Retail Analytics.Tým se věnuje vývoji řešení umožňující analyzovat pohyb osob ve vztahu k prostoru. Získané výstupy je možné využít v rámci optimalizace prodejní plochy (její dopředné plánování, ale také zpětné vyhodnocení provedené optimalizace z pohledu změny chování zákazníků v prostoru). Data o pohybu je možné propojit s věrnostními programy, mobilními aplikacemi, díky nimž je možné poskytnout hodnotnější výstup umožňující přesně zacílit na konkrétní zákaznický segment.

x

Studie proveditelnosti – IBIZONE

Studie proveditelnosti projektu IBIzone, jehož náplní je agregátor produktových dat aplikace pro EET (elektronickou evidenci tržeb), byla realizována ve spolupráci se společností eMAN, jež je technologickým partnerem projektu.

Cílem realizované studie bylo vytvořit podklad pro nastavení a ověření konceptu projektu. Projekt zahrnoval úpravu stávajícího business plánu, přípravu technologického postupu, stanovení projektového harmonogramu a kalkulaci realizace jednotlivých navržených variant. Spolupráce byla úspěšně dokončena, projekt byl předán v květnu 2015 a následně realizován.

x

Locke&Hobbes – analýza stavu IS/ICT

V rámci projektu pro účetní společnost Locke&Hobbes analyzujeme současný stav IS/ICT. Včetně analýzy hlavních procesů s důrazem na datové toky. Cílem projektu je navrhnout budoucí stav IS/ICT odpovídající požadavkům uživatelů a zákazníků.

„Spolupráce s xPORTem byl pro mě jakýmsi restartem. Dodalo mi to energii řešit oblast IT a správy informací, která je pro naši firmu klíčová, ale dlouhodobě zablokována z důvody silné neochoty klíčových zaměstnanců ke změně.“ Vlastimil Roun - místopředseda představenstva, Locke &Hobbes

„Jednalo se o vytvoření celkové koncepce nového pojetí infrastruktury z pohledu využitelnosti, ušetření nákladů a automatizace, to se týkalo Azure a remoteapp. Poté integrace informačních systémů, formulářové prvky na SharePoint Serveru, business logika a automatizace na pozadí.“ Roman Nedzelský - jeden z členů týmu

x

Inovační den

„The innovation day in xPORT helped us to better understand financial behavior and needs of young people. The participants identified the required aspects of financial products for millennials and provided us with some concrete suggestions and solutions.„

Ann Hofvander – COO of Creative Dock

x

Hodnocení bonusů mzdy

Cílem projektu incentiva 2.0 bylo připravit metodiku pro vyhodnocení bonusové složky mzdy zaměstnanců v divizi Operations České spořitelny, a.s.A jak se na projektu pracovalo nám sdělila Tereza Valentová, která se celé úspěšné realizace účastnila.

„Jaké výhody spatřuješ ve spolupráci s korporací na projektech, ve srovnání se založením vlastního podnikání?
Tyto dvě sféry jsou nesrovnatelné ať už z pohledu přístupu ke kapitálu, tak i z procesního. Myslím si, že dříve než člověk začne sám podnikat, měl by mít zkušenost z korporace, něco se možná … „Celý rozhovor čtěte na portále portujeme.cz

Ambassadorský program

Hlavním cílem tohoto projektu bylo zvýšit povědomí o partnerství České spořitelny a vysokých škol. Navrhli jsme ambasadorský program, jenž aktivně propaguje Českou spořitelnu na vysokých školách, zefektivňuje komunikaci se studenty a podporuje employer branding. Ambasadoři v tomto projektu fungují jako “prodloužená ruka” CSR oddělení, které má tak mnohem kvalitnější přehled a zastoupení na partnerských školách školách i mimo Prahu. Tým studentů z VŠE i ČZU zpracoval průzkum vnímání ČS studenty, analýzu konkurenčního prostředí, program aktivit ambasadora, definici pozice ambasadora, propagaci pracovní pozice, nábor i jejich zaškolení. 

„V České spořitelně rádi spolupracujeme s univerzitními podnikatelskými inkubátory. Nápady studentů jsou pro nás out of the box a především v projektech, které jsou mířené přímo na studenty, nám dává smysl „od studentů pro studenty“. Proto jsme v dubnu oslovili xPORT a Point One a za jejich pomoci jsme nastavili fungující ambasadorský program napříč našimi partnerskými univerzitami po celé republice. Program studenti tvořili od A do Z a byl nejen přínosný pro Českou spořitelnu, ale pro samotné tvůrce, kteří se při zpracovávání celého konceptu hodně naučili.“ Kateřina Průchová - komunikace, tým CSR, ČS

x

Trading systém

Cílem projektu je návrh a dodání kompletního trading systému pro společnost TOPEKOS. V současné době je ukončena první fáze projektu, jež spočívala ve výběru kompetentního týmu, analýzy současných firemních procesů a v návrhu optimalizačních procesů. Doba realizace první fáze byla 3 měsíce.

x

Inovační den s ČMSS

Smyslem tohoto typu akcí je pomoc firmám s generováním neotřelých nápadů a řešením reálných problémů, na něž se díky inovačním technikám můžeme podívat z jiné perspektivy. Jednodenní workshop změřený na generování inovativních myšlenek. Práce probíhala v týmech, složených ze zaměstnanců Českomoravské stavební spořitelny a studentů VŠE .

„Pomocí inovačních technik se podařilo vygenerovat kvalitní nápady. V návaznosti na inovační den byla v rámci ČMSS vytvořena speciální pracovní skupina, která pokračuje na prohlubování výstupů workshopu.“

Jaké to bylo s ČMSS ve skutečnosti? Čtěte článek na portujeme.cz nebo se podívejte co se psalo v ČMSS oběžníku.

Celé setkání se neslo ve velmi neformálním duchu. Na závěr proběhlo vyhodnocení a ocenění jednotlivých aplikací, nechyběl ani raut. Inovační den mohu doporučit, rozšíření obzorů a zábava garantovány! Jan Šesták - komunikace, ČMSS

x

Inovační den s KB

Smyslem tohoto typu akcí je pomoc firmám s generováním neotřelých nápadů a řešením reálných problémů, na něž se díky inovačním technikám můžeme podívat z jiné perspektivy. Jednodenní inovační workshop realizovaný společně se studenty VŠE a ČVUT.

Jaké to bylo s KB ve skutečnosti? Čtěte článek na portujeme.cz

x

Spolupráce firemní a akademické sféry

MSD je významným partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci kompetenční centra MSD se podílejí na projektech pro globálního inovativní IT centrum MSD se sídlem v Praze.

"Naučila jsem se pracovat v týmu lidí, kteří jsou zaměření na jeden projekt a nebojí se otevřeně předkládat nové návrhy a komunikovat o všech možných pochybnostech a chybách. Také jsem se naučila pracovat s nejrůznějšími programy a webovými službami. Největším přínosem byla transformace školní teorie do firemní praxe." Kateřina Vaculová – studentka VŠE (aplikovaná informatika) v MSD na projektu v oblasti IT- web developmentu

"Najväčší prínos vidím v zorientovaní sa vo svete IT, ktorému som sa rozhodla viac venovať. Každá práca je o ľuďoch a o tíme, preto som veľmi vďačná za ľudí, ktorých som tam spoznala. Naučila som sa tiež veľa o komunikácii, fungovaní nadnárodných firiem, farmaceutickom priemysle."  Alica Rothová – studentka VŠE (mezinárodní ekonomické vztahy) v MSD pracovala na tvorbě blogu.

Celé rozhovory se studentkami naleznete na našem blogu.

" I am very satisfied with the project output, you really met our expectations. The team allowed us to keep making progress on the initiative while we working on the requirements and identifying an internal team. The cooperation with xPORT project team moved us faster than we would have been able to otherwise." William Nicklin - Assoc. Dir, Engineering, Development & Integration, MSD IT Global Innovation Center

x

Reportovací vrstva a zobrazování dat

„Oproti předchozím projektům, na kterých jsem s Komixem pracoval, byl tento zajímavý tím, že jsem mohl prozkoumat širokou škálu různých aplikací. Rozmanitost byla ve složitosti aplikací, ale hlavně v různorodosti dat, která zobrazovaly. Projekt jsem dokončil v termínu a splnil očekávání firmy Komix, která tyto aplikace nyní používá pro předváděcí účely během schůzek u svých potenciálních zákazníků.“
Petr Škola – nyní BI Analyst ve společnosti KOMIX.

Reportovací vrstva CAXS

Projekt zaměřený na vytvoření reportovací vrstvy v nástroji QlickView pro manažerské zobrazování dat o kampaních nad aplikací CAXS.

x

Zefektivnění Duhovka Group, a.s.  pomocí impementace IS/ICT nástrojů

Cílem projektu je podrobně analyzovat současný stav procesů všech 4 institucí v rámci Duhovka Group a následný návrh modelu fungování procesů. xPORT poskytl zkušený třířčlenný tým, který v úzké interakci se zadavatelem postupně analyzuje procesy jednotlivých oddělení a institucí skupiny a následně společně s vlastníky procesů modeluje jejich žádaný stav. Výstupem projektu bude návrh možností implementace ICT nástrojů pro dosažení žádaných stavů procesů, včetně kompletní poptávkové dokumentace pro výběr dodavatele samotné systémové integrace.

,,Spolupráce s xPORT splnila naše očekávání. Získali jsme požadovaný výstup, vše probíhalo bez problémů včetně domlouvání termínů schůzek. Myslím, že jsme získali podklady k tomu, abychom mohli náš business posunout zase o něco dále. Zadání pro xPORT nebylo přijít s řešením a tedy realizovat zmiňovaný posun, ale dát nám podklady k tomu, abychom se mohli posunout dále, a to se myslím povedlo.“Jan Blažek – finanční ředitel, Duhovka Group, a.s.

x

PVA-Dashboards

Pilotní projekt analýzy dat z ochodního řetězce pomocí metod statistické analýzy velkého množství dat, například závislost teploty na prodejích. Výstupem projektu bylo odhalení slabých míst v cenotvorbě a vztahů se zákazníky. Na projektu pracoval tým kompetenčního centra Retail Analytics

x

Talent Hunter: Pomáháme správným lidem na správná místa

Projekt realistického návrhu modelu personálních služeb RPC VŠE na základě zájmu studentů, ochoty firem za službu platit a technické proveditelnosti. Výstupem projektu je jedinečná služba výběru vhodných kandidátů na zadanou pracovní pozici podle profilu studenta, jenž se sestavuje z tvrdých výsledků testů a dat v informačním systému VŠE v kombinaci s informací o osobnosti studenta, jeho aktivitách a reálných zkušenostech. Návrh obsahuje kromě představení celkového rámce služby také návrh komunikační strategie a finanční rozpočet služby. Projekt probíhal ve spolupráci s pražskou pobočkou mezinárodní neziskovou consultingové organizace 180Degrees consulting, která má své sídlo na VŠE.

„Jsem rád, že takový projekt mohl na VŠE vzniknout. Spolupráce naší organizace s týmem xPORT probíhala velmi profesionálně a efektivně, s konečným výsledkem našeho projektu jsem spokojen a těším se na další společné příležitosti.“Jiří Heřman - senior tema leader. 180 DC

x

Měření internetu

Cílem projektu bylo vytvořit vhodnou metodiku k měření internetu. Jedná se o snahu zajistit co možná nejpřesnější a časově co nejméně náročné zjištění počtu reálných uživatelů na konkrétním sledovaném serveru, případně na celém internetu, a to napříč všemi platformami. Odhad počtu reálných uživatelů byl založen na technologii cookies.

x

Vytvoření loga a design stránek

,,Výstupem byl grafický návrh loga a tří stránek webu. S oběma výstupy jsme byli velmi spokojeni. Dobré bylo, že už během samotného procesu s námi Standa komunikoval a tak jsme mohli mluvit do toho, co se nám líbí a co ne. Díky tomu samotný výstup už byl pouhou formalitou, neboť jsme byli součástí celého vývoje. „ Jan Tročil, manažer projektu Advertoo Group s.r.o.

x

Stáže v rámci programu O krok napřed

Do společnosti Smartshift jsme dodali jednoho studenta VŠE se zaměřením na  instalaci a konfiguraci softwaru na vzdálené servery, přesněji Hadoop, Hive a následné programování aplikace. „V rámci tříměsíční stáže jsem na úkolech pracoval sám jako ostatní. Tento přístup mi vyhovoval. Jako největší přínos vnímám praxi v IT oboru. Naučil jsem se dost nových věcí v Linuxu Ubuntu a práce na serveru.“ Tibor Vondrášek – student VŠE (aplikovaná informatika) stážista ve smartshift

x

Stážový program

V projektu jsme pro společnost MSD v čtyřčlenném týmu vytvořili návrh stážového programu, který by pomohl lépe integrovat stážisty MSD mezi zaměstnance, poskytl jim hodnotný profesní rozvoj a vychoval tak pro společnost kvalitní a motivované zaměstnance, kteří budou svou energií posouvat firmu kupředu. Projekt obsahoval úvodní analýzu současných procesů ve společnosti včetně rozhovorů se stávajícícmi stážisty, na samotný návrh stážového programu navazuje návrh kampaně na posílení employer branding na vybraných univerzitách.

x

Stážový program

Společnost INEKON SYSTEMS s.r.o. s námi spolupracuje na více projektech, které jsou spojené s vytvářením a vizualizací dynamických analýz v prostředí Tableau nebo s podporou plánování využitím řešení Business Navigation System (BNS) na platformě MS SQL Server. Pro studenty VŠE společnost pořádá přednášky a workshopy na téma Tableau, BNS nebo Balanced Scorecard.

Díky stážovému programu „O krok napřed“ přijali studentku VŠE na půlroční stáž, v rámci které je studentka zapojena do řešení reálných projektů na vizualizaci dat pro potřeby manažerského rozhodování. Výkonný ředitel a jednatel společnosti Ing. Jan Hušek, Ph.D. hodnotí dosavadní spolupráci jako vynikající a chce ve spolupráci se studentkou i po ukončení stáže dále pokračovat. Po pozitivních zkušenostech plánuje společnost zpřístupnit stáže i dalším studentům VŠE. Pro studenty se tak otvírá možnost pracovat v oboru s nejlepšími analytickými nástroji světové úrovně, odhalovat tajemství skrytá v datech a dále se vzdělávat v oboru, který z hlediska jejich budoucího uplatnění má ohromný potenciál.

"Za svoji půlroční stáž ve firmě jsem se mnohé naučila, nejvíce díky zkušeným spolupracovníkům, kteří mi v případě nesnází ihned poradili. Dostávala jsem na starosti různé klienty a měla tak možnost si hrát s různorodými daty. Firma mi nabídla možnost spolupráce i po stáži." Diana Hrdličková - studentka FIS VŠE, stážistka Inekon